Výměna vrat a nákup vybavení hasičské zbrojnice

V roce 2020 byl za podpory Ministerstva pro místní rozvoj realizován projekt “Výměna vrat a nákup vybavení hasičské zbrojnice” s celkovými náklady ve výši 157 118,- Kč vč. DPH. V hasičské zbrojnici JSDH Písečné byla osazena nová sekční garážová vrata s dálkovým ovládání, proběhla oprava a zadláždění pochozí část podlahy zbrojnice a interiér byl osazen novými regály a dílenskou skříní pro uskladnění nářadí a materiálu pro potřeby jednotky. Dále byla jednotka vybavena motorovou pilou STIHL MS261 včetně příslušenství a vybavení pro zásahy především u padlých stromů.