Oprava odstavné a parkovací plochy ‘U bytovky’

V roce 2021 byl za podpory Kraje Vysočina v rámci dotačního programu OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2021 realizován projekt “Písečné – oprava odstavné a parkovací plochy ‘U bytovky'” s celkovými náklady ve výši 191 026,- Kč. Výše poskytnuté dotace z Fondu Vysočiny činí 100 000,- Kč.

V rámci projektu došlo k položení nového asfaltového povrchu o ploše cca 182 m2, a to na prostranství mezi bytovkou a nově zbudovanou komunikací v rámci akce “Písečné – zasíťování území ‘Nad bytovkou'”.

 

Podpořil Kraj Vysočina