Lokální opravy na místních komunikacích (2022)

V roce 2022 byl za podpory Kraje Vysočina v rámci dotačního programu OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2022 realizován projekt “Písečné – lokální opravy na místních komunikacích” s celkovými náklady ve výši 285.971,40 Kč. Výše poskytnuté dotace z Fondu Vysočiny činí 127.000,- Kč.

V rámci projektu došlo na místních komunikacích v intravilánu obce k provedení lokálních oprav asfaltového povrchu o celkové ploše cca cca 323 m2.

 

Podpořil Kraj Vysočina