Hasiči z Písečného obdrželi vánoční dárek

V pondělí podvečer 6.11. 2017  zvedlo ze židlí a tepla domova občany obce Písečné houkání hasičské sirény a varovné, modře blikající světlo. Během několika minut se sběhli členové SDH i lidé na náves aby zjistili, co se stalo. Obavy a strach opadly v okamžiku, kdy  z hasičského auta s úsměvem vystoupil starosta obce spolu se starostou a velitelem hasičů.  Žádný požár, žádná katastrofa, ale mnohem příjemnější mimořádná událost.  „Už jsme tady“,  prohlásil starosta obce a spolu s posádkou a nezbytnou lahví slivovice, kterou pohostil přítomné,  hrdě obcházeli před obecním úřadem stojící nový hasičský automobil FORD Transit DA – L1Z včetně přívěsu. Celoroční snaha zastupitelstva a SDH dosáhla svého cíle, nového  automobilu.  Když před rokem vypsalo Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR  a potažmo Krajský úřad Vysočina nový ročník účelových investičních dotací na rok 2017, v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí,   započalo v zastupitelstvu obce a ve SDH „martyrium“  – odsouhlasení nákupu hasičského dopravního automobilu, podání  žádosti, konzultace, registrace, výběrové řízení, kupní smlouva atd….,  na jehož konci byl nákup  nové techniky. Zásahové vozidlo DA v provedení L1Z, které nahradí stávající, spíše nepojízdnou než mobilní Avii,  je určeno převážně k výjezdům technické povahy, k ochraně majetku, omezení škod na životním prostředí a při mimořádných událostech. Pro tyto účely je automobil také patřičně vybaven.

Občané a členové SDH obce Písečné v této souvislosti vyjadřují  velké poděkování MV – GŘ HZS ČR   za dotaci ve výši 450 tis. Kč., Kraji Vysočina za finanční podporu 300 tis. Kč, bez nichž by  s rozpočtem, který  má obec k dispozici nebylo reálné uvedené vozidlo zakoupit a  rovněž tak zastupitelstvu obce, které uvedený projekt schválilo a ze svého rozpočtu vyčlenilo částku 150 tis. Kč. Poděkování samozřejmě patří i dodavateli DA, který současně zrealizoval i jeho  přestavbu, společnosti Auto Trutnov, s.r.o.  Nezbývá, než si přát, aby uvedené vozidlo bezchybně fungovalo, pomohlo rozvoji nejen SDH ale i obci a nikdy nebylo nutné jej použít při živelných katastrofách, záchraně zdraví či životů. Tuto událost bude jistě nutné oslavit a auto mezi námi patřičně přivítat. Až bude stanoven termín, určitě se o něm dozvíte.

DR

Komentář k fotografii: Převzetí DA ve společnosti Auto Trutnov s.r.o.

Mohlo by se vám líbit...